EDELHOLZ ako výrobca sa stará o udržateľnosť

Často koncový používateľ si neuvedomuje skutočnosť, že používanie dreva alebo výroba masívnych drevených alebo vrstvených drevených podláh, zalesňovanie a riadenie lesov aktívne pomáhajú životnému prostrediu. Zrieknutie sa dreva z trvalo udržateľného lesného hospodárstva spôsobí opak a poškodzuje životné prostredie. Využitím nášho know-how spracovávame drevo s optimálnym využitím, aby sme získali najlepší výnos, čo dáva prírode šancu do budúcnosti.