EDELHOLZ - parketta, padló egy életre

Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum tartalmazza az EDELHOLZ Faipari Kft. (a továbbiakban: "Adatkezelő") tájékoztatását a www.edelholz.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Honlap) látogatói (a továbbiakban: Érintett) felé személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

Elérhetőségeink:

Cím: EDELHOLZ Faipari Kft.
Adószám: 13514417-2-18
Cégjegyzékszám: 18-09-106815
E-mail cím: info@edelholz.hu

1. Az adatkezelés joglapja, célja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés jogalapja minden felvett adat esetében a 2018. május 25. napján érvénybe kerülő GPDR adatvédelmi törvény szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása. A tájékoztató alapján az Érintett alábbi adatait kezeljük:

Kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Kötelezően megadandó adatok:
- honlapon szereplő kapcsolati adatok (munkatársak neve,telefonszáma, e-mail címe)
Információ kérése a cég által forgalmazott termékekről ill. egyéb ügyfélkérdésekben.
Munkatársak elérhetősége a cég folyamatos ügymenetének biztosítása érdekében.
A munkatársi adatok a tulajdonosa kérésére törölhetőek.
Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe:
Weboldal szerkesztő: MORGENS Design Kft.
Tel.: +36 30 648 0047

A fent hivatkozott webhelyen megadott adatokat Adatkezelő harmadik személynek nem továbbítja, azok kizárólag Adatkezelő kezelésében maradnak.

2. Cookie adatkezelés

2.1. A cookie-k (sütik) feladata

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, pl. választott nyelv
megkönnyítik a weboldal használatát;
minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

2.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az edelholz.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
Oldalunk a következő működéshez feltétlenül szükséges cookie-t használja: PHPSESSID
Célja: a felhasználó állapotának tárolása az oldal böngészése során.

2.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (statisztika és marketing)

Az edelholz.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics, Google Maps és a YouTube, mint harmadik felek sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Google információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. Személyes adatok nem jutnak el a harmadik félhez.
Oldalunk a következő harmadik fél által elhelyezett cookie-kat használja: _ga, _gat, _gid, collect, r/collect
Célja: Google Analytics - egyedi azonosító generálása, statisztikai adatok gyűjtése arról, hogy látogatók hogyan használják a weboldalakat.
NID
Célja: Google Maps - felhasználó azonosítása, célzott hirdetések a Google Térkép alapján.

VISITOR_INFO1_LIVE, YSC
Célja: YouTube - az internet sávszélességének becslése a látogató gépén, beágyazott videó lejátszásához, valamint statisztika a látogató által megtekintett videókról.

2.4. Cookie-k visszautasítása

Az edelholz.hu, illetve a harmadik fél által elhelyezett cookie-kat böngészője segítségével bármikor törölheti eszközéről. A cookie-k törléséről, illetve kezeléséről az adott böngésző súgójában talál részletes ismertetőt. Szintén a böngészője segítségével blokkolhatja a cookie-kat, vagy kérhet értesítést minden alkalommal amikor a böngésző új cookie-t fogad. A cookie-k blokkolása technikailag akadályozhatja weboldalunk használatát.

2.4.1 Segítség a sütik beállításához:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu , vagy chrome://settings/content/cookies
Edge: Beállítások -> Speciális beállítások -> Cookie -k („Cookie-k engedélyezése” / „Az összes cookie blokkolása” / “Csak a külső cookie-k blokkolása” vagy: F12 – Hibakereső – Cookie-k
IE11: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies ; https://support.microsoft.com/hu-hu/help/260971/description-of-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

3. Az ajánlatkéréshez kapcsolódó adatkezelés:

Az ajánlatkérés során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni).

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai:

Teljes név: az ügyfél neve az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges
E-mail cím: az Adatkezelő és az Érintett (felhasználó, viszonteladó személyes közreműködője) közötti kapcsolattartás célját szolgálja, egyben a felhasználó nevet képezi
Telefonszám: az Adatkezelő és az Érintett (felhasználó, viszonteladó személyes közreműködője) közötti kapcsolattartás célját szolgálja,
Mi iránt érdeklődik : az árajánlat tárgya

3.2. Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az info@edelholz.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

4. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

4.1. Tájékoztatáshoz és tiltakozáshoz való jog

Bármikor jogosult tájékoztatást kérni postai, elektronikus, vagy telefonos úton a
tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken keresztül az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról.
Kérése esetén tájékoztatjuk:
a kezelt adatokról,
az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról,
időtartamáról,
arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban, a tájékoztatáskérés formájától függően papír, vagy elektronikus úton adjuk meg.
Bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 nap alatt megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről tájékoztatjuk Önt.

4.2. Adatok törlése, helyesbítése, zárolása

Bármikor jogosult az általunk kezelt személyes adatai törlését, vagy a helytelenül rögzített személyes adatai helyesbítését kérni.
A törlési kérelmet csak akkor nem tudjuk teljesíteni, ha a törlés olyan iratra, okiratra is
kiterjedne, amelyet törvényi előírás (pl.: a számvitelről szóló törvény) szerint meg kell
őriznünk. Ezen kívül zároljuk a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésünkre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot addig kezeljük, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.
A törlési, helyesbítési és zárolási kérelemnek a lehetőségekhez képest leghamarabb, de legfeljebb 25 napon eleget teszünk és értesítjük Önt. Ha kérelmének nem tudtunk helyt adni, ez esetben is 25 napon belül értesítjük.
Ha az adatot az Ön hozzájárulásával más személy számára továbbítottuk, az adattovábbítás címzettjét is értesítjük a szükséges lépésekről.

5. Jogorvoslati lehetőségek az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

Ön jogosult panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

6. Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatait illetéktelen személyek ne tudják törölni vagy módosítani, valamint nem publikus megjelenéshez való hozzájárulása esetén illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, ne lehessen kimenteni a rendszerből. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.
Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

7. Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót - az adatkezelés jogalapját, célját és a kezelt adatok körét érintő módosításokon kívül - egyoldalúan módosítsuk. A módosítás a www.edelholz.hu oldalon való közzétételének napján lép hatályba.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25. napjától érvényes.

50% Állami Támogatás